Privacyverklaring

Privacyverklaring KGZ De Volharding
 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en stelt hogere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens.
 
Met deze privacyverklaring geeft KGZ De Volharding aan welke persoonsgegevens verwerkt worden, wanneer en waarvoor.
 
Op welk moment verwerken wij uw persoonsgegevens?
1.       Wanneer u lid wordt van ons koor;
2.       Wanneer u op de mailinglijst staat voor het toezenden van informatie/uitnodigingen voor onze concerten/uitvoeringen;
3.       Wanneer u zich aanmeldt als donateur of lid Club van Honderd van de vereniging.
 
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
Wordt u lid? Dan verwerken wij onderstaande gegevens, die  u aan ons verstrekt:
∑         naam
∑         adres;
∑         postcode;
∑         woonplaats;
∑         land;
∑         telefoonnummer;
∑         geboortedatum;
∑         e-mailadres;
∑         financiŽle gegevens.
 
Bent u donateur of lid van de Club van Honderd? Dan verwerken wij onderstaande gegevens, die  u aan ons verstrekt:
∑         adres;
∑         postcode;
∑         woonplaats;
∑         land;
∑         e-mailadres;
∑         financiŽle gegevens.
 
Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1.       voor het registreren van gegevens i.v.m. lidmaatschap;
2.       voor het toezenden van informatie;
3.       voor het innen van de contributie en andere betalingen;
4.       voor het verwerken van de ontvangen donaties.
 
Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
KGZ De Volharding verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving.
 
Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.
 
Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.
 
Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht KGZ De Volharding te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken.  Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u aanvragen via het secretariaat: per e-mail: info@kgzdevolharding.nl of per adres: W. van Leuven, Carina 19, 5505 VS  VELDHOVEN, telefoon 040 Ė 2538473. In overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, behandelen wij uw aanvragen binnen vier weken.
 
Vragen?

Heeft u nog vragen mail ze naar: info@kgzdevolharding.nl