Een stukje geschiedenis

"De Volharding" werd in 1858 opgericht en maakte in haar lange geschiedenis  een opmerkelijke groei en bloei door.
Door enkele enthousiaste mensen werd er toen een liederentafel opgericht, die later uitgroeide tot een mannenkoor. In 1918 ontstaat een dameskoor met dezelfde naam, dat twee jaar later een gemengd koor wordt, naast het al bestaande mannenkoor. In 1945 werden gemengd koor en mannenkoor geďntegreerd.
Er werden vele nationale en internationale successen geboekt.

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd in 1958 aan de vereniging het predicaat "Koninklijk" verleend.

Vaandel KGZ de Volharding

 

De rijke geschiedenis van "De Volharding" is opgetekend in het jubileumboek: "Van Liederentafel naar 125 jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging "De Volharding", geschreven door onze erevoorzitter Gérard van den Eijnden bij gelegenheid van het 125 jarig bestaan in 1983.

In 2008, bij het 150 jarig bestaan, werd een eigentijdse aanvulling gepubliceerd op het genoemde boek uit 1983.

KGZDeVolharding2008

De Volharding in het jubileumjaar 2008