Een stukje geschiedenis

"De Volharding" werd in 1858 opgericht en maakte in haar lange geschiedenis  een opmerkelijke groei en bloei door.
Door enkele enthousiaste mensen werd er toen een liederentafel opgericht, die later uitgroeide tot een mannenkoor. In 1918 ontstaat een dameskoor met dezelfde naam, dat twee jaar later een gemengd koor wordt, naast het al bestaande mannenkoor. In 1945 werden gemengd koor en mannenkoor geďntegreerd.
Er werden vele nationale en internationale successen geboekt.

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd in 1958 aan de vereniging het predicaat "Koninklijk" verleend.

Vaandel KGZ de Volharding

 

De rijke geschiedenis van "De Volharding" is opgetekend in het jubileumboek: "Van Liederentafel naar 125 jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging "De Volharding", geschreven door onze erevoorzitter Gérard van den Eijnden bij gelegenheid van het 125 jarig bestaan in 1983.

In 2008, bij het 150 jarig bestaan, werd een eigentijdse aanvulling gepubliceerd op het genoemde boek uit 1983. Een vakkundig vormgegeven boekje met een dvd-bijlage vol foto's, beeld- en geluidfragmenten, samengesteld door Sjef van Dijk, Bob Hoedt en Hanneke Jansen, met interviews door Annelies Theuws en Hanneke Jansen, en multimediameateriaal van Jacqueline Anemaat-Huurman en Rini Jansen.

KGZDeVolharding2008

De Volharding in het jubileumjaar 2008

 

Dirigent Frans van de Goor Pzn

Tot zijn overlijden in april 2012 heeft Frans van de Goor Pzn gedurende lange tijd als dirigent de muzikale leiding gehad van de Koninklijke Gemengde Zangvereniging "De Volharding" en daarmee richting gegeven aan de ontwikkeling van het koor in de laatste decennia.

Hij studeerde aan het conservatorium te Tilburg en voltooide daar zijn studie voor piano, orgel en directie. Evenals zijn vader, Piet van de Goor, had Frans een grote voorliefde voor koormuziek.

In 1976 volgde hij zijn vader als dirigent op bij de Koninklijke Gemengde Zangvereniging "De Volharding" evenals bij het Koninklijk Mannenkoor "La Bonne Espérance" te Eindhoven.

Als zeer bekwaam didacticus wist hij ieder concert tot een topuitvoering te brengen. Een musicus pur sang die "zijn Volharding" 35 jaar lang heeft gedirigeerd en die met ons zeer gevarieerde concerten uitvoerde.

De Volharding bouwt voort op de muzikale fundamenten die hij voor ons koor heeft gelegd.

.