DIRIGENT

Na de opzegging door Leo Smeets van zijn dirigentschap heeft KGZ De Volharding een dirigent uit Valkenswaard bereid gevonden om een aantal repetities te dirigeren, op proef voor hemzelf en het koor.